Gespreksbegeleiding

Communicatie is heel kort gezegd ‘uitwisselen’. Elke actie geeft weer een reactie en dat maakt communiceren een complexe materie. Zeker wanneer er emoties bij komen kijken kan communiceren erg ingewikkeld zijn.


Als communicatiedeskundige, coach en mediator heb ik de kennis, technieken en ervaring in huis die van belang zijn bij het zorgvuldig begeleiden van intensieve (en soms lastige) gesprekken. Een goede begeleiding kan nuttig zijn om te voorkomen dat een conflict escaleert of een destructief karakter krijgt.


Ik kan gespreksbegeleiding bieden voor twee partijen maar ook voor meerdere partijen, zoals in een team of met verschillende afdelingen. 

Begeleiding in het communicatieproces 

Wanneer de verschillen van mensen groter worden kunnen deze leiden tot een conflict. Een conflict hoeft geen probleem te zijn als het niet escaleert. Een conflict biedt je namelijk meerdere kansen. Bijvoorbeeld de kans om een dieperliggend probleem op te sporen en op te lossen, het biedt je ook de kans om kennis te nemen van andere gezichtspunten en invalshoeken (die later vaak een aanvulling blijken te zijn op het geheel). Hier is alleen soms wat hulp bij nodig.

Bijvoorbeeld

Gespreksbegeleiding in een team:

Het rondetafelgesprek (circa 3 uur). Ik begeleid het gesprek met als doel:


1. Betekenis geven aan de communicatie.

2. Verhelderen van de situatie (d.m.v. benoemen, checken en hanteren van de emoties)

3. De groepsdynamiek in kaart brengen (o.a door een tafelopstelling, of variant daarvan)

4. De onderlinge communicatie en samenwerking versterken (d.m.v. het dialoog, de ‘praatstok' en de vertrouwelijkheid)

5. Ontdekken wat de productieve en wat de destructieve processen zijn.


Wat is het resultaat?

  • De kwaliteit van de interactie en de besluitvorming is verbeterd.
  • Er is meer inzicht in elkaars normen en waarden.
  • Verbetering van het innovatieve (en creatieve) vermogen van de individuen
  • in het team.
  • Meer veiligheid.
Heb je vragen of wil je hier meer over weten? 

“Een wijde blik verruimt het denken.”

LOESJE