MfN Mediation


Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten?

De plek in het midden

Het niemandsland

Waar we de grens overgaan

Waar jij gelijk hebt

En ik ook gelijk heb

En waar we beiden ongelijk hebben  en ons beiden onrecht is aangedaan

Kunnen we elkaar daar ontmoeten?

En op zoek gaan naar de plek waar dat pad begint

Het pad dat eindigt wanneer we vergeven.


Stukje uit 'Gebed voorafgaand aan het gebed' - Desmond Tutu- 


Wanneer de verschillen van mensen groter worden kunnen deze leiden tot een conflict. Mediation is een manier om conflicten op een constructieve manier op te lossen. Een manier om het vastgelopen gesprek weer op gang te brengen. 


Als MfN mediator kun je mij o.a. inzetten bij:


  • Een (echt)scheiding
  • Een arbeidsconflict
  • Een samenwerkingsprobleem
  • Een burenruzie
  • Re-intergratie
  • Een familieconflictWerkwijze

Ik ben aangesloten bij de MfN (voormalig NMI-register). De MfN is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Dit betekend dat ik gecertificeerd en professioneel een aantal basisuitgangspunten hanteer. Deze uitgangspunten bestaan o.a. uit: onpartijdigheid, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding.


Als mediator handel ik in het belang van beide partijen. Ik geef iedere partij de mogelijkheid om zijn of haar visie op het conflict te geven en we verkennen samen de onderstroom daarvan. 


Intakegesprek

Voorafgaand aan ieder mediation-traject bied ik vrijblijvend en kosteloos een informatiegesprek aan. Dit gesprek (van ongeveer 45 minuten) kan gezamenlijk zijn of met ieder van de partijen apart.

In dit gesprek geef ik informatie over mijn werkwijze en de mogelijkheden en maak ik een eerste inventarisatie van de kwesties. Ook bekijken we dan samen of mediation een passende aanpak is en of ik de juiste persoon ben om een mediation-traject mee te starten.

De mediationgesprekken

Indien de uitkomst van dit informatiegesprek en de kennismaking positief is, stuur ik per mail de mediationovereenkomst toe en alle overige benodigde informatie.

Tevens doe ik een voorstel voor het te volgen traject en de kosten. De ervaring leert dat er gemiddeld tussen de 3 tot 6 mediationsessies nodig zijn, circa 2 uur per sessie. 


Na het gezamenlijk ondertekenen van de mediationovereenkomst, gaat de eigenlijke mediation van start. Dit zijn gezamenlijke bijeenkomsten waarin o.a. onderstaande vragen de aandacht krijgen;


  • Waar gaat het conflict over.
  • Hoe ziet de toekomst eruit.
  • Wat is er nodig ? 
  • We gaan onderzoeken en uitwerken wat de kwesties, de (achterliggende) belangen en de oplossingsmogelijkheden zijn. 


Als mediator begeleid ik het proces en ondertitel ik waar nodig. De bestaande blokkades en barricades in de communicatie worden opgemerkt en weggenomen. 

Vaststellingsovereenkomst. 

Echtscheidingsconvenant. 

Ouderschapsplan.

Na afloop van de mediation, zodra er definitieve afspraken zijn gemaakt, zal ik zorgen voor een correcte, juridische vastlegging van de afspraken.  Een verslag kan bestaan uit een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, vaak gebruikt bij arbeidsconflicten, waarin we de gezamenlijk gedragen afspraken vastleggen. Of een (echtscheidings)convenant met indien van toepassing een bijbehorend ouderschapsplan. Deze overeenkomsten worden in alle gevallen juridisch getoetst en indien gewenst in overleg gemaakt door een (externe) advocaat of notaris. 

Heb je vragen of wil je persoonlijk kennismaken ?

“Hope is definitely not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well,
but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.” - Vaclav Havel