MfN Mediation


Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten?
De plek in het midden
Het niemandsland
Waar we de grens overgaan
Waar jij gelijk hebt
En ik ook gelijk heb
En waar we beiden ongelijk hebben 
en ons beiden onrecht is aangedaan
Kunnen we elkaar daar ontmoeten?
En op zoek gaan naar de plek waar dat pad begint
Het pad dat eindigt wanneer we vergeven.

Stukje uit ' gebed voorafgaand aan het gebed' - Desmond Tutu- 


Wanneer de verschillen van mensen groter worden kunnen deze leiden tot een conflict. Mediation is een manier om conflicten op een constructieve manier op te lossen. Een manier om het vastgelopen gesprek weer op gang te brengen. 


Als MfN mediator kun je mij o.a. inzetten bij: • Een (echt)scheiding
 • Een arbeidsconflict
 • Ontslag
 • Een samenwerkingsprobleem
 • Een burenruzie
 • Een strafzaak
 • Een nalatenschap conflict
 • Re-intergratie 
 • Een familieconflictAls mediator bedenk ik geen oplossingen maar begeleid ik jullie in het communicatieproces naar die oplossing toe. Voor meer informatie over het inzetten van mediation bij echtscheiding of familieconflict en/of het vormgeven van gescheiden ouderschap zie de pagina's op: WitloksMediation en Centrum Holistische Conflicthantering.  

Werkwijze

mediation

Ik ben aangesloten bij de MfN (voormalig NMI-register). De MfN is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Dit betekend dat ik gecertificeerd en professioneel een aantal basisuitgangspunten hanteer. Deze uitgangspunten bestaan o.a. uit: onpartijdigheid, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding.


Als mediator handel ik in het belang van beide partijen. Ik geef iedere partij de mogelijkheid om zijn of haar visie op het conflict te geven en we verkennen samen de onderstroom daarvan. 


Alle partijen (en ik als mediator) kunnen op elk moment besluiten de mediation te stoppen. Vrijwilligheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Inzet wordt van alle partijen verlangd.


De vertrouwelijkheid is van groot belang en geldt voor de partijen, voor mij als mediator en ook voor de eventuele adviseurs van partijen. Tijdens de mediation wordt niets zonder toestemming in de openbaarheid gebracht. Er worden afspraken gemaakt over wat er verteld mag worden, wanneer en aan wie. Informatie die in de mediation is verkregen is uitgesloten van een eventuele rechtszaak en vallen onder de geheimhouding.


Voorafgaand aan de mediation ondertekenen we een mediationovereenkomst waarin o.a. bovengenoemde uitgangspunten worden vastgelegd. 

Intakegesprek

Nadat beide partijen aan hebben gegeven te kiezen voor mediation volgt er een kort (telefonisch) intakegesprek. In dit gesprek is er ruimte voor oriënterende vragen en beoordeel ik of het conflict geschikt is voor mediation en of ik de juiste persoon ben om jullie te helpen. Als dit het geval is, krijgt ieder de nodige documenten die dienen als handvaten voor de mediation.

De mediationgesprekken

Na het gezamenlijk ondertekenen van de mediation overeenkomst, gaat de eigenlijke mediation van start. Dit zijn gezamenlijke bijeenkomsten waarin o.a. onderstaande vragen de aandacht krijgen;


 • Waar gaat het conflict over.
 • Waarom zijn we bij elkaar.
 • Hoe ziet de toekomst eruit.
 • Wat is er nodig ? 


 • We gaan onderzoeken en uitwerken wat de standpunten, de (achterliggende) belangen en de oplossingsmogelijkheden zijn. 


Als mediator begeleid ik het proces en ondertitel ik waar nodig. De bestaande blokkades en barricades in de communicatie worden opgemerkt en weggenomen. 

Vaststellingsovereenkomst. 

Echtscheidingsconvenant. 

Ouderschapsplan.

Aan het einde van de mediation zal ik een verslag maken, dit kan op verschillende manieren. Een verslag kan bestaan uit een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, vaak gebruikt bij arbeidsconflicten, waarin we de gezamenlijk gedragen afspraken vastleggen. Of een (echtscheidings)convenant met indien van toepassing een bijbehorend ouderschapsplan. Deze overeenkomsten worden in alle gevallen juridisch getoetst en indien nodig gemaakt door een externe advocaat of notaris. 

Heb je vragen of wil je persoonlijk kennismaken ?

“Hope is definitely not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well,
but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.” - Vaclav Havel