Mensen zijn verschillend. Daar waar die verschillende mensen met verschillende doelen behoeften en belangen worden samengebracht om te werken aan een gezamenlijk doel worden die verschillen zichtbaar.

Het zijn niet de conflicten (de openbaringen van de verschillen) die het probleem vormen maar de manier waarop daar mee wordt omgegaan en naar wordt gekeken. De visie van individuen en groepen op conflict is van groot belang. Aspecten die daarbij spelen zijn: ontwikkeling samenwerken de manier van kijken en je rol.