Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan (STOP)

Scheiden is een ingrijpend gebeurtenis; voor ouders, maar zeker voor kinderen. Het ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders (met minderjarige kinderen) die gaan scheiden. Hierin leggen zij afspraken vast over hun kinderen. In de meeste gevallen zijn ouders goed in staat om zelf hun zaken te regelen. In die gevallen waarin ouders dat niet goed kunnen en er veel conflicten zijn, neemt de emotionele belasting voor ouders en kinderen enorm toe.

Is er sprake van een vechtscheiding?

Dan is een gezamenlijke aanpak dikwijls nodig. Daarom heeft de Bascule groep in samenwerking met Topaze STOP ontwikkeld. Het STOP traject (Scheiden en Transformatief OuderschapsPlan) is een unieke aanpak in samenwerking tussen pedagogische hulpverlening (Topaze) en mediation bij echtscheiding (Samen, onderdeel van BasculeGroep). STOP helpt ouders in (echt)scheiding om grip te krijgen op de conflicten, de onderlinge communicatie te verbeteren en bij de vormgeving van het “één oudergezin”.  Lees hier verder voor meer informatie over STOP.

Wat is een ouderschapsplan?

Overweeg je om uit elkaar te gaan en is er geen sprake van een vechtscheiding, dan past de volgende aanpak het beste bij jou. Het ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders die gaan scheiden, waarin zij afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is eventueel onderdeel van het verzoek tot echtscheiding. In het verzoekschrift tot echtscheiding moeten ouders vermelden op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het ouderschapsplan opstellen.

Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of bijvoorbeeld samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De verplichting voor ouderschapsplan opstellen komt voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Bij het ouderschapsplan opstellen maak je (praktische) afspraken, beschrijf je je verantwoordelijkheden als ouders en hoe je daar samen, ieder voor zich invulling aan geeft na de scheiding. Dit zijn onder andere afspraken over wie voor de kinderen zorgt, over voeding, verzorging, informatie-uitwisseling, school, alimentatie, regels en omgang.

 

Waarom een ouderschapsplan opstellen?

Een goed ouderschapsplan, met afspraken waarin beide ouders zich kunnen vinden, biedt de meeste kans om te slagen. Een ouderschapsplan bij scheiding werkt om de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken.

Een scheiding gaat vrijwel altijd gepaard met heftige emoties en een periode van onzekerheid over hoe de toekomst er uit gaat zien. Deze emoties maken het veelal ingewikkeld om als ouders goede afspraken te maken over de invulling van het ouderschap. Afspraken die recht doen aan de behoeften en belangen van de betrokken kinderen en die het hele gezin  helpen vorm te geven aan de nieuwe situatie die is ontstaan.

De ervaring in onze praktijk wijst uit dat het voor ouders moeilijk is om de volgende zaken te overzien:
  • welke gevolgen de scheiding heeft voor hun ouderschap;
  • welke afspraken gemaakt moeten worden die voor de kinderen belangrijk zijn;
  • welke risico’s zij lopen, indien er geen goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.

Door het zorgvuldig opstellen van een Ouderschapsplan worden veel conflicten en onnodige kwetsingen voorkomen. Conflicten tussen ouders na een scheiding zijn voor kinderen zeer belastend en schaden hun ontwikkeling. Een ouderschapsplan is maatwerk. Ieder kind is anders, ieder gezin is anders en iedere scheiding is anders. De ervaren mediators, scheidingsspecialisten van Samen begeleiden je in het opstellen en vastleggen van de afspraken. Afspraken die zorgen voor rust en duidelijkheid. Voor jullie als ouders en voor de kinderen. Met het ouderschapsplan kun je een stevig fundament leggen voor de toekomst van jouw kinderen.