Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst hoeft lang niet altijd te eindigen in een conflict. Wanneer er overeenstemming bereikt kan worden over de condities van de opzegging hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV. Het is ook niet nodig om naar de kantonrechter te stappen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Je moet dan wel een vaststellingsovereenkomst opmaken waarin de condities van de opzegging nauwkeurig vastgelegd worden. Laten we de punten die in deze vaststellingsovereenkomst opgenomen moeten worden even op een rijtje zetten.

Samen eens, leg het vast

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Hierin staan alle afspraken die tussen werkgever en werknemer gemaakt worden. Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden is het niet nodig om toestemming te vragen van het UWV of van de kantonrechter. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst op schrift is verplicht sinds 1 juli 2015. Deze overeenkomst moet door zowel de werkgever als de werknemer getekend worden om geldig te zijn. Vervolgens zal de werknemer nog 14 dagen de tijd krijgen om af te zien van deze overeenkomst. Wanneer dit het geval is zal dit schriftelijk kenbaar gemaakt moeten worden.

vaststellingsovereenkomst

Instemming van werknemer

Een alternatieve manier om het dienstverband te beëindigen is opzegging met instemming van de werknemer. In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd door de werkgever en de werknemer gaat hiermee akkoord. Bij deze overeenkomst is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. Bij een vaststellingsovereenkomst kunnen er onderling afspraken gemaakt worden over de vergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst opgenomen worden?

Hier zijn de punten die verplicht opgenomen moeten worden in de vaststellingsovereenkomst:

 •  De naam en het adres van zowel de werkgever als de werknemer.
 • Een vermelding dat de werknemer binnen 14 dagen van de overeenkomst af kan zien. Anders zal automatisch een bedenktijd van 21 dagen van toepassing zijn.
 • De partij die het voorstel heeft gemaakt om het dienstverband te beëindigen en een motivatie.
 • Er is geen sprake van een dringende reden tot ontslag, het betreft dus geen ontslag op staande voet.
 • Het betreft een beëindiging met wederzijdse instemming.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.
 • Het moment wanneer de eindafrekening gemaakt wordt.
 • De datum en plaats wanneer en waar de twee partijen de overeenkomst hebben ondertekend.

vaststellingsovereenkomst

Daarnaast zijn er nog optionele aandachtspunten die je kunt opnemen in de vaststellingsovereenkomst:

 • Het bedrag van een eventuele vergoeding die wordt uitgekeerd.
 • Het moment dat de werknemer mag stoppen, dit kan dus voor de laatste dag zijn.
 • Of vakantiedagen worden opgenomen of uitbetaald.
 • De consequenties voor een eventuele pensioenregeling.
 • De afspraken omtrent een al dan niet collectieve zorgverzekering.
 • Het moment waar de werknemer bedrijfsmaterialen zoals passen, sleutels, apparatuur en werkkleding inlevert.
 • Wanneer en op welke wijze de collega’s geïnformeerd worden over het ontslag van de werknemer.
 • Wanneer en op welke wijze de werknemer afscheid zal nemen.
 • Of de werknemer een positief getuigschrift zal krijgen.
 • Afspraken over eventuele geheimhouding van bedrijfsinformatie.
 • Of er sprake is van een concurrentiebeding.
 • Of er regelingen zijn getroffen met betrekking tot juridische bijstand.
 • Bij een grensoverschrijdende situatie het recht dat van toepassing is.
 • Welke rechter of instantie bij een meningsverschil achteraf bevoegd is een uitspraak te vellen.
 • Of er sprake is van een financiële kwijting.
Het UWV heeft een model vaststellingsovereenkomst beschikbaar gesteld, voor zowel de werkgever als de werknemer is het van belang om inhoud van de vaststellingsovereenkomst vooraf goed te laten toetsen door een expert. Zo voorkom je op een later tijdstip mogelijke problemen of communicatiestoornissen.

Niet ieder ontslag hoeft te eindigen met treurige gezichten, met een vaststellingsovereenkomst kunnen beide partijen met een opgeheven hoofd afscheid van elkaar nemen.
Reactie plaatsen