Conflictcoaching

De termen mediation en conflictcoaching worden regelmatig door elkaar gehaald, toch zijn het verschillende diensten. Een mediator kan ook conflictcoaching als dienst aanbieden, een conflictcoach zal niet altijd mediation verzorgen. Op deze pagina leggen we uit wat conflictcoaching inhoudt, en in welke opzichten het verschilt van mediation.

Wat is conflictcoaching?

conflictcoaching

Wanneer er een conflict ontstaat, kun je daar zelf niet altijd uitkomen. Als je hierin assistentie nodig hebt is het mogelijk een conflictcoach in te schakelen. Die luistert naar de persoon als individu, maakt een analyse van de situatie en tracht op basis van sturing en advies de cliënt verder te helpen om het conflict naar tevredenheid op te lossen. De conflictcoach kan met meerdere partijen spreken maar dat hoeft niet. Het is mogelijk dat er alleen wordt gesproken met de partij die behoefte heeft aan ondersteuning. Door jouw positie te bepalen binnen een conflict, maak je meer kans om tot een resolutie te komen.

Verschil met een conflictcoach en een mediator

In de eerste plaats neemt de conflictcoaching geen formele rol in, bij een mediator is dat wel het geval. Daarnaast is er bij conflictcoaching sprake van partijdigheid, de coach handelt in opdracht van de cliënt en zal de belangen van deze partij behartigen. Daarnaast zullen conflict coaches vaak een specifieke expertise bezitten wat ze geschikt maakt om te adviseren bij bepaalde conflicten, een mediator is vaak meer algemeen inzetbaar.

conflictcoaching

Oplossing door begrenzing

Het doel van conflictcoaching is het vinden van een oplossing die voor de cliënt voordelig is. Dat zal doorgaans het oplossen van een conflict zijn met de andere partij. Daarbij worden externe invloeden zoveel mogelijk uit het proces verwijderd, zodat er doelgericht naar een oplossing gewerkt kan worden. Dit bespaart tijd en vaak ook geld. In een aantal gevallen is het mogelijk dat de cliënt vervolgens geheel zelfstandig het conflict kan oplossen, indien dit niet mogelijk is kan de conflictcoach hierbij ondersteuning bieden.

Ook voor bedrijven

Wanneer er conflicten bestaan tussen werknemers is het mogelijk om deze personen individueel aan te spreken om tot een oplossing te komen. Wanneer de betrokken partijen er samen uitkomen leidt dat doorgaans tot een goede en langdurige oplossing. Werknemers zitten uiteraard niet te wachten op ruzies onderling, en willen het liefst gewoon aan het werk zonder problemen. Het doel is dus hetzelfde voor alle betrokken partijen, maar op het moment dat coaching nodig is zijn de standpunten vaak al ingenomen. Door de zaken op een andere manier te bekijken, en doelgericht naar een ingang te zoeken om het conflict op te lossen, kan de conflictcoach de communicatie tussen de betrokken partijen weer op gang brengen.

Zelf een oplossing vinden met een beetje hulp

Mediation kan voor sommige mensen ‘zwaar’ aanvoelen, het is niet altijd prettig om in een conflictsituatie met de andere partij naar een oplossing te zoeken. Dit wordt vaak als confronterend ervaren. De conflictcoach reikt je de middelen aan om zelf het conflict op te lossen, op eigen voorwaarden en op jouw manier. Daarbij wordt naar de persoonlijke situatie gekeken, naar de persoonlijke betrokkenheid en naar de kracht om zelfstandig het conflict op te lossen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Over de schrijver
Reactie plaatsen