Ruzie maken

Ruzie maken

Waarom maken we ruzie? Hoewel ruzie maken voor alle betrokken partijen negatieve emoties oproept komt het toch vaak voor. Soms betreft het kleine ruzies die met een woord of een knuffel opgelost kunnen worden, helaas zijn er ook vormen van ruzie die een grote impact kunnen hebben op het dagelijkse leven. Wanneer er een conflict ontstaat waar de betrokkenen zelf niet uitkomen, is het aan te raden een neutrale tussenpersoon in te schakelen. Zo kunnen ruzies vaak naar tevredenheid opgelost worden.

Meest voorkomende redenen van ruzie maken

Dit zijn de meest voorkomende situaties waarin ruzies ontstaan.
  • Geld: Hoewel niemand zichzelf ziet als een geldwolf, kan geld toch voor grote ruzie zorgen. Het maakt daarbij niet eens zozeer uit of er financiële nood is, of dat het om grote bedragen gaat. Geld is vaak een symbool van een dieper liggend conflict. Ruzies over geld moeten daarom bij de bron worden aangepakt, en dat is zelden de portemonnee.
  • Communicatiestoornis: Gedachten formuleren in begrijpelijke zinnen is voor velen een uitdaging. Luisteren naar de boodschap van iemand anders is vaak nog veel moeilijker. In de meeste gevallen kan een communicatiestoornis snel worden opgelost door een toelichting te vragen, wanneer problemen in de communicatie voortduren kan de ruzie escaleren.
  • Sociale interactie: Mensen zijn in principe sociale dieren, toch kunnen er in de sociale interactie problemen ontstaan die uitmonden in fikse ruzie. Mensen uit de weg gaan is daarbij niet de juiste oplossing, contact met je omgeving, maar ook met buitenstaanders is juist van groot belang om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Wanneer door sociale interactie ruzie ontstaat heeft dat doorgaans te maken met een gebrek aan kennis en inzicht over de belevingswereld van de andere persoon.
  • Onbegrip: Wanneer je altijd vanuit je eigen perspectief redeneert ga je voorbij aan de diversiteit in ervaringen en achtergrond die andere mensen met zich meedragen. Denk aan een afwijkende manier van opvoeding, een ander geslacht, cultuur, opleidingsniveau of financiële middelen. Wanneer je de achtergrond van communicatiepartners niet meeneemt in een gesprek of discussie kan dit tot ruzie leiden.
  • Verdediging: Dit is een manier van ruzie maken die voortkomt uit een positieve gedachte. Je wilt jezelf of een ander verdedigen, zet je hakken in het zand en schiet in de verdediging. Maar omdat je voelt dat de beste verdediging de aanval is, mondt het uit tot een ruzie waar niemand beter van wordt.

Ruzie maken in de familie

ruzie makenFamilieleden kies je niet, daar wordt je mee geboren. Daarom zul je regelmatig in het gezelschap zijn van personen waar je niet goed mee overweg kunt. Omdat ruzie in de familie zich steeds verder uit kan breiden is het zaak om daar zo snel mogelijk een werkbare oplossing voor te vinden.

Ruzie maken met vrienden

De transitie van vriend naar vijand kan snel plaatsvinden. Vrienden zijn een schaars goed, proberen tot een oplossing te komen en de ruzie bij de wortels aan te pakken. Dit kan veel energie kosten, maar nog veel meer opleveren. Aan de andere kant zijn er situaties waarin een definitieve breuk beter kan zijn. De oplossing moet altijd op de toekomst gericht zijn.

Ruzie maken met vreemden

Veel ruzies ontstaan door kleine irritaties die een bom van emoties tot uitbarsting laat komen. Als ruziemaker kun je hieraan werken door frustraties in compartimenten op te delen, en ze niet te botvieren op iemand die je afsnijdt in het verkeer. Een tegenaanval leidt zelden of nooit tot een prettige oplossing.

Niemand wil ruzie maken, toch zijn er interne en externe factoren waardoor ruzies ontstaan. Hoewel preventie de beste aanpak is, zijn er gelukkig volop mogelijkheden om (met een tussenpersoon) ruzies op te lossen. Zolang je bereid bent het conflict in de kern aan te pakken.
Paul
Door

Paul

op 12 Apr 2022

wat een nepboosheid die foto, ziet er zo gemaakt uit....hele slechte acteurs.

EliseCornette
Door

EliseCornette

op 06 Jun 2022

ruzie is niet leuk maar zonder ruzie is de wereld maar saai

Reactie plaatsen