Net als in een film: het conflict

In mijn eerdere blog vertelde ik over de waarde van conflicten in teams en teamvergaderingen. Een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van de vaardigheid om productieve conflicten aan te gaan is erkennen dat conflicten productief zijn! Ik wil je graag aan de hand van een metafoor wat inzicht geven dat wellicht aan deze erkenning bij kan dragen. Als ze je vragen, ga je liever naar een film of naar een vergadering, wat is dan je antwoord? Wat maakt een film interessant om naar te kijken?

net als in de film

Net als in een film: het conflict!?

Het mee kunnen kijken vanuit verschillende invalshoeken, verschillende ideeën, verschillende persoonlijkheden (en de botsingen daarbij) maakt een film de moeite waard. En maakt vaak dat je geboeid wordt. Ongeacht het genre waar je graag naar kijkt, conflict is bijna altijd de boeiende factor.  Een film zonder conflict is al snel saai. Vind je niet? Ook bij natuurfilms (zoals bijvoorbeeld ‘de wildernis’) is conflict een boeiend onderdeel.

Ik hoor vaak dat mensen tijdens vergaderingen conflicten vermijden, omdat het te veel tijd zou kosten. Ironisch genoeg is het precies andersom. Productieve conflicten besparen juist veel tijd! In tegenstelling tot de gedachten dat teams tijd en energie verspillen door te discussiëren, zijn het juist de teams die conflicten vermijden die tijd verspillen omdat de problemen steeds terug keren op de agenda.

LienekeConstructieve en destructieve conflicten

Het is daarbij wel belangrijk een onderscheid te maken tussen constructieve (gezonde, productieve) conflicten en destructieve(politieke, strategische) conflicten. Constructieve conflicten beperken zich tot concepten en ideeën, persoonlijke aanvallen worden vermeden. ze conflicten kunnen wel lijken op interpersoonlijke conflicten omdat passies, emoties en frustraties natuurlijk een rol spelen. Je zou daarom kunnen denken dat dit onproductieve onenigheid is maar niets is minder waar met de juiste begeleiding en kennis. Leiders moeten hiervoor beschikken over het vermogen passend conflictgedrag te laten zien. Hoe zit een vergadering er bij jullie uit?

Een vergadering is boeiend wanneer er gepassioneerd gediscussieerd kan worden over ideeën. Die vergaderingen waar conflicten kunnen ontstaan. Net als in een film.

Film of vergadering?

En nu terug naar de vraag waar u liever naartoe gaat, een film of een vergadering? Wat als je kunt zeggen, ik ga liever naar een vergadering dan naar een film? Omdat die behalve boeiend ook nog eens waardevol en effectief is. Ik zou graag eens onderdeel van jullie vergadering willen zijn om te observeren wat de patronen zijn en te coachen hierbij.

Over de schrijver
Reactie plaatsen