Nieuwe wetgeving partneralimentatie
09 december 2019 
in Nieuws

Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Wanneer twee partners besluiten om uit elkaar te gaan, is het prettig als je permanent de banden met elkaar kunt verbreken. In praktijk is dit vaak niet het geval. Wanneer jullie kinderen hebben bijvoorbeeld, dan zul je samen afspraken moeten maken. Ook financieel ben je niet direct van elkaar ‘verlost’. Partneralimentatie is een noodzakelijk kwaad waar zowel de verplichte partij als de begunstigde een zure smaak aan over kunnen houden. De persoon die moet betalen vind het lang niet altijd terecht om na een scheiding maandelijks geld uit te keren, de persoon die geld ontvangt voelt zich veelal kwetsbaar omdat deze persoon afhankelijk is van de voormalige partner. De wetgeving omtrent partneralimentatie is in de loop der jaren meermaals malen gewijzigd op basis van veranderingen in de samenleving. In 2020 zullen er een aantal nieuwe wijzigingen doorgevoerd worden die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. Wat er gaat veranderen in de nieuwe wetgeving partneralimentatie kun je lezen op deze pagina.

Wie betaalt alimentatie? Normaal gesproken zal de persoon met het hoogste inkomen verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van de persoon met het laagste inkomen.

Nieuwe wetgeving partneralimentatie: Nieuwe tijd, oude patronen

Nieuwe wetgeving partneralimentatie

In de meeste gevallen is het nog steeds zo dat een vrouw hoofdverantwoordelijk blijft voor de kinderen, terwijl de man hoofdzakelijk voor het inkomen zorgt. Dat geldt ook na een scheiding, daarom zal doorgaans de man partneralimentatie moeten betalen. De vrouw heeft hooguit tijd voor een bijbaan omdat ze voor de kinderen moet zorgen. Tot 1994 was er sprake van een levenslange verplichting tot partneralimentatie. Omdat er in een mensenleven veel verandert is deze wet in 1994 aangepast naar een periode van maximaal 12 jaar. Met ingang van 2020 wordt deze periode nog verder verkort tot slechts 5 jaar.

Nieuwe wetgeving partneralimentatie vanaf 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de alimentatie verkort van 12 jaar naar 5 jaar. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze nieuwe regel:

  • Als er kinderen jonger zijn dan 12 jaar betrokken zijn, dan zal de partneralimentatie in stand blijven tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Bij een kind van 3 jaar zal de partneralimentatie dus maximaal 9 jaar betaald moeten worden.
  • Wanneer een huwelijk korter heeft geduurd dan 10 jaar zal de maximale periode van de partneralimentatie gelijk gesteld worden aan de helft van de periode die het huwelijk van kracht is geweest. Bij een huwelijk van 6 jaar geldt dus een verplichting tot alimentatie van 3 jaar, niet 5.
  • Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar, en de persoon die recht heeft op alimentatie geboren is voor 1 januari 1970, dan zal de maximale verplichting tot 10 jaar duren.
  • Bij een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft standgehouden met een leeftijd van maximaal 10 jaar onder de AOW grens, zal de partneralimentatie tot de AOW gerechtigde leeftijd betaald moeten worden. Op dit moment geldt dus een leeftijdsgrens van 57 jaar en drie maanden.

Wanneer er meer uitzonderingen van toepassing zijn op jouw situatie, dan zal de langste termijn van kracht zijn. Informeer bij de mediator naar de details over de nieuwe wetgeving en de uitzonderingen.

Partneralimentatie minder fiscaal aftrekbaar

Tussen 2020 en 2023 zal de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs afgebouwd worden van 46% in het jaar 2020 tot 37,10% in het jaar 2023. Daarmee zal het netto bedrag dat betaald moet worden aan een voormalige partner hoger worden bij inkomens in de hoogste belastingschijf.

Het is een voorwaarde dat de persoon die in aanmerking komt voor partneralimentatie dit ook echt nodig heeft, daarnaast moet de andere ex-partner voldoende draagkracht hebben om de alimentatie te kunnen betalen. Voor een volledige berekening van beide personen kun je terecht bij de mediator. Het is geen standaard rekensom, er komt meer bij kijken. Neem de cijfers als uitgangspunt, het is zeker niet het eindstation. Wanneer er al een vooruitzicht is over de inkomenssituatie van de betrokkenen kun je hier rekening mee houden.

Het kan voordeel bieden om goede afspraken te maken. Denk aan het afronden van een studie die meer salaris oplevert voor meer financiële stabiliteit.

Verplicht tenzij anders overeengekomen

Nieuwe wetgeving partneralimentatie

Bij kinderalimentatie liggen de afspraken vast, dat is niet het geval bij partneralimentatie. Hierbij kun je in overleg afwijken van de vaste regels, en zelf maatwerk afspraken overeenkomen. In beginsel gelden de nieuwe regels als standaard wanneer je zelf geen andere bepalingen vastlegt met de ex-partner. Samen met de mediator kun je een echtscheidingsconvenant opstellen waarin je afwijkende voorwaarden stelt. Wat in deze overeenkomst wordt opgenomen is bindend, dus bedenk goed de gevolgen voor je hiermee akkoord gaat. Een redelijk goede communicatie tussen de ex-partners is hierbij wel van belang.

Het kan een optie zijn om de gerechtigde te ‘ontlasten’ zoals vaker de zorg voor een kind overnemen. Zo kan de periode voor partneralimentatie mogelijk verkort worden. Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden. Ook als je vragen hebt naar aanleiding van de nieuwe wetgeving partneralimentatie, kan je natuurlijk contact met mij opnemen!

Over de schrijver
Reactie plaatsen