Conflicten tussen werkgever en werknemer
31 december 2019 

Conflicten tussen werkgever en werknemer

Er komen regelmatig conflicten voor tussen collega’s onderling, wanneer er een probleem ontstaat tussen werkgever en werknemer is er sprake van een andere dynamiek. Er bestaat hier een verschil in machtsverhouding, dat betekent niet automatisch een sterkere positie voor de werkgever. Hoe kunnen dit soort conflicten ontstaan en ook belangrijk, hoe los je dit soort situaties op? In dit artikel vertel ik je meer over conflicten tussen werkgever en werknemer.

Hoe ontstaan conflicten tussen werkgever en werknemer?

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor een conflict. Daarbij zal de aard van de organisatie ook een rol van betekenis spelen. Hier zijn enkele conflicten die regelmatig voorkomen:

  • Een werknemer wil graag een hoger salaris, de werkgever wil hier niet in meegaan.
  • Er is onenigheid over de indeling van tijd, of de compensatie die er tegenover staat.
  • Er wordt gevraagd om specifieke voorzieningen die niet verstrekt worden.
  • De directie stelt hogere eisen aan een personeelslid dan er aan prestaties geleverd wordt.
  • Het rommelt op een lager niveau, dit slaat over op de bedrijfsleiding.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waarbij er vaak twee aspecten terugkomen; geld en communicatie. Laten we deze twee zaken even los belichten:

conflicten tussen werkgever en werknemer

Geld

De ideale baan is het werk dat je ook zonder financiële compensatie zou uitvoeren. In praktijk werken mensen voor geld, wanneer de werkzaamheden leuk, interessant of uitdagend zijn is dat mooi meegenomen. Terecht of niet, veel werknemers zijn van mening dat ze meer verdienen dan ze in werkelijkheid bijgeschreven krijgen op de bankrekening. Toch is meer geld niet altijd de oplossing, en kan het een indicatie zijn van een onderliggend probleem. Waarom vraagt de werknemer om een loonsverhoging bovenop de inflatiecorrectie? Zijn er omstandigheden op de werkvloer die frustratie opwekken? Of spelen er zaken op privé vlak? Met name wanneer er persoonlijke financiële kwesties ten grondslag liggen aan het conflict tussen werkgever en werknemer is het van belang om hier delicaat mee om te gaan. Als werkgever is de reikwijdte beperkt, en mag de relatie niet zomaar inbreuk maken op de privé sfeer. Anderzijds kan het zaken wel in perspectief brengen. Geld, of het gebrek hieraan, dient niet als middel gebruikt te worden om de werknemer onder druk te zetten. Dat werkt binnen een conflict juist averechts. Zoek uit of het probleem echt van monetaire aard is, of dat er een andere oorzaak achter schuilt.

Communicatie

In de basis ontstaan conflicten door communicatie. Soms wordt er niet voldoende gecommuniceerd, of juist teveel, de gesprekspartners begrijpen elkaar niet of er zitten stoorzenders tussen. We gaven al eerder aan dat problemen tussen collega’s of direct leidinggevenden door kunnen dringen tot aan de directie. De werkgever is namelijk de eindverantwoordelijke partij. Wanneer een conflict elders binnen de organisatie niet opgelost kan worden, zal de werknemer met een probleem steeds een stapje hoger gaan tot aan de directeur als dat lukt. Wanneer dit soort situaties ontstaan betekent dit zeker niet dat de werknemer in kwestie iemand is die graag problemen maakt. Het is juist een doortastend persoon die blijkbaar geen ontslag wil nemen maar tot een oplossing wil komen. Of dit mogelijk is moet blijken, maar het kan voordeel bieden om de deur in ieder geval op een kier te laten staan. Wat is de oorzaak van het conflict tussen werkgever en werknemer en hoe kun je de neuzen weer in dezelfde richting krijgen?

conflict tussen werkgever en werknemer

Mediation om de richting aan te geven

Bij een echtscheiding, een familieruzie of een conflict tussen werkgever en werknemer geldt in beginsel hetzelfde principe; personen staan tegenover elkaar terwijl ze er belang bij hebben om samen te werken. De omgang met kinderen, de erfenis of de winst van een bedrijf, iedereen profiteert van samenwerking. Dat is in een notendop ook waar mediation voor ingezet wordt; om een gezamenlijk doel helder te maken en dit doel samen te realiseren. In het geval van een conflict binnen de organisatie is ontslag de laatste optie. En dit moet een uitgangspunt zijn dat gedeeld wordt door beide partijen. Dat creëert direct rust binnen de discussie, en kan de angel uit het overleg halen. De werknemer zal moeten realiseren dat de werkgever aan het einde van de dag brood op de plank brengt, de werkgever zal moeten erkennen dat er zonder personeel ook geen inkomsten gerealiseerd worden. Er is daarmee een gezamenlijk belang, wat als basis kan dienen om het conflict aan te pakken en weg te nemen.

Wanneer personeel en directie met elkaar in conflict komen duidt dat vaak op een probleem dat al langer aanwezig is. Wacht niet te lang en neem contact op met de mediator om een plan van aanpak te maken.

Over de schrijver
Reactie plaatsen