Grensoverschrijdende mediation

Conflicten, miscommunicatie of ruzies beperken zich niet tot de landsgrenzen of een gesproken taal. Daarom bestaat er ook grensoverschrijdende mediation, waarbij de spelregels sterk kunnen verschillen vergeleken met binnenlandse mediation. Op deze pagina kun je meer lezen over de diensten en het belang van een mediator bij internationale situaties. In conflicten met een grote fysieke afstand is het mogelijk om middelen als videochat in te zetten. Informeer bij de mediator naar de mogelijkheden bij grensoverschrijdende mediation.

Meer kans op communicatiestoornis

grensoverschrijdende mediation

Een belangrijke aanleiding voor conflicten tussen verschillende partijen is een verstoring van de communicatie. Mensen begrijpen elkaar niet, kunnen zich niet inleven in de situatie van een ander, zijn het met elkaar oneens of willen gewoon niet luisteren. Wanneer de partijen letterlijk een andere taal spreken kan de ruis op de lijn aanzienlijk toenemen. Hoewel het mogelijk is om via een tolk grensoverschrijdende mediation uit te voeren, biedt het voordeel wanneer er één gemeenschappelijke taal gesproken kan worden. Bij vertalen via een tolk kan de nuance van de boodschap namelijk verloren gaan, daarnaast is er geen natuurlijk momentum meer. De dialoog wordt steeds onderbroken om een deel van de conversatie te vertalen. Een mediator is in vele opzichten al een vertaler van intentie, met meerdere talen kan het proces geremd worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat in sommige gevallen het inzetten van een tolk onvermijdbaar is.

Grensoverschrijdende mediation: Juridische verschillen

Bij grensoverschrijdende mediation dient bepaald te worden vanuit welke wetgeving de gesprekken gevoerd worden. Hoewel de rechtsgang door tussenkomst van een mediator vaak te voorkomen is, zijn er vaak wel juridische zaken om rekening mee te houden. Dit geldt voor zowel overtredingen in het verleden, of het maken van afspraken voor de toekomst. Soms is het mogelijk om de gesprekken te voeren vanuit één wetgeving, bijvoorbeeld wanneer het personen met dezelfde nationaliteit betreft of de hoofdvestiging van een bedrijf. Maar het is ook zeker mogelijk dat er rekening gehouden moet worden met de wetgeving in meerdere landen. In dit soort situaties biedt het voordeel om een oplossing overeen te komen die op persoonlijke basis wordt gesloten, en niet direct verbonden is met wettelijke bepalingen.

Grensoverschrijdende mediation: Juridische verschillen

Verschoningsrecht mediator

In Nederland is een mediator verplicht om informatie over te dragen aan de autoriteiten wanneer hierom gevraagd wordt. Dit geldt niet bij een grensoverschrijdende mediation, dan is er namelijk sprake van een verschoningsrecht. De mediator hoeft gevoelige of belastende informatie niet te delen met bijvoorbeeld een rechter of de politie. Toch zijn er binnen Europa verschillende interpretaties van de richtlijn die gesteld is binnen de EU. Overigens zal een rechter niet snel een getuigenis vragen op basis van mondelinge communicatie. En een mediator zal niet zomaar schriftelijke verklaringen opstellen en laten ondertekenen, hierdoor wordt de openheid van communiceren namelijk belemmerd.

Kinderontvoering

Grensoverschrijdende mediation: kindontvoering

Een specifiek voorbeeld van grensoverschrijdende mediation is kinderontvoering. Zo komt het voor dat een ouder een kind zonder toestemming van de andere ouder een kind meeneemt naar het buitenland. In dat geval moet er snel gehandeld worden in het belang van het ontvoerde kind. Uiteraard is ontvoering een zware overtreding waarbij justitie om de hoek komt kijken. Om het proces in goede banen te leiden, en sneller tot een aanvaardbare resolutie te komen kan er een beroep worden gedaan op een mediator. Daarbij is naast taalkennis ook kennis van de cultuur van belang. Omdat kinderontvoering zich regelmatig buiten de grenzen van de EU afspeelt, zal de mediator ook samenwerken met instanties die het juridische traject uitvoeren. Bij dit soort situaties zijn doorgaans meer personen betrokken dan alleen de ouders en het kind, wat het proces lastiger maakt.

Zakelijke mediation

Met werknemers vanuit het buitenland zijn er specifieke uitdagingen op het gebied van communicatie, daarbij spelen naast taalbarrières ook cultuurverschillen een rol. Bij dit soort grensoverschrijdende mediation zal een expat zich doorgaans niet comfortabel voelen. De werknemer is immers uit zijn of haar vertrouwde omgeving en heeft daarmee direct een zwakkere positie. De mediator zal dus eerst het vertrouwen van de persoon in kwestie moeten winnen. Omdat er internationaal heel andere opvattingen bestaan over werknemer / werkgever relaties evenals het oplossen van conflicten, zal bij grensoverschrijdende mediation extra voorzichtigheid geboden zijn. Conflicten die niet opgelost worden kunnen zeer kostbaar zijn voor de werkgever, die vaak veel tijd en geld heeft gestoken om specialisten vanuit het buitenland in dienst te nemen. De werknemer heeft daarnaast ook veel achter moeten laten, dit zal de werkgever zich moeten realiseren.

Grensoverschrijdende mediation komt vaker voor dan je wellicht zou vermoeden, en gaat gepaard met additionele uitdagingen voor alle betrokken partijen. Neem contact op voor meer informatie over internationale mediation.

Over de schrijver
Reactie plaatsen