Mediation op afstand en in persoon

Het is bekend dat veel mensen tijdens de Covid-19-pandemie zich opgesloten voelen door de Corona maatregelen. Per land worden er andere regels gesteld en strategieën bepaald, nergens is het eenvoudig gebleken om aanpassingen te maken in de sociale omgang. De pandemie eist zijn tol, ook op het gebied van relaties. Door thuiswerken en beperkte mogelijkheden in sociale contacten ontstaat er frictie, of bereiken bestaande conflicten hun hoogtepunt. Ruzies thuis, problemen op het werk en niemand om een reikende hand te bieden. Ook tijdens Corona staat de mediator voor je klaar, zij het door eventueel door middel van mediation op afstand. De vraag wat er (niet) mogelijk is tijdens lockdown maatregelen proberen we op deze pagina zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Scheiden tijdens Corona pandemie

Het is een sterk staaltje ironie; je wilt van je partner af, maar dit is niet mogelijk omdat je afstand moet houden. Om een scheiding rond te krijgen moet er overleg worden gepleegd met je ex-partner, met je kinderen, familie en mogelijk ook met een jurist. En dat allemaal in een periode waarin contact zoveel mogelijk beperkt moet blijven. Misschien slaap je tijdelijk bij vrienden waardoor het huishouden direct aan het maximale aantal ‘bezoekers’ zit, mag je momenteel eigenlijk wel bij een mediator aan tafel zitten? Naast de ‘normale’ relatiebreuken kan de extra stress in Corona tijd zorgen voor meer scheidingen, ruzies en conflicten. Er zijn veel tikkende tijdbommen die op het punt staan om te ontploffen. Maar laten we ook zeker de lichtpuntjes niet vergeten en kijken welke mogelijkheden er zijn om verder te gaan.

Is mediation op afstand mogelijk?

Het korte antwoord is: “Ja, mediation is mogelijk tijdens Corona.” Uiteraard zijn mediators gebonden aan dezelfde regels en richtlijnen als de rest van de bevolking. Er zijn diverse redenen om een mediation-traject in te stappen, laten we ons even beperken tot een echtscheiding. Bij andere trajecten zullen er overeenkomsten en verschillen zijn waar jouw mediator je meer over kan vertellen.

1. Via de rechter

Als voormalige partners ervoor gekozen hebben om ieder een advocaat in de arm te nemen, dan kan het juridisch proces aanzienlijk vertraagd worden. Er worden nu meer professionals bij betrokken waarbij in iedere schakel kans is op uitstel van werkzaamheden. Dit kan tot een domino-effect leiden waardoor de zaak pas veel later voor de rechter kan komen. Als de zaak al in behandeling wordt genomen. Tenzij het een zaak betreft waarbij de politie betrokken is, zal een civiele procedure op dit moment weinig prioriteit hebben.

2. Via een mediator

Als er geen sprake is van een juridische strijd is een scheiding eigenlijk ‘slechts’ een administratieve kwestie. De persoonlijke impact zal uiteraard groot zijn, juridisch gezien stelt het niet zoveel voor. Het inschakelen van een mediator is niet verplicht bij een echtscheiding, het kan de afwikkeling wel vlotter doen verlopen. Zeker in Corona tijd omdat de mediator als een centraal aanspreekpunt kan fungeren, wat het houden van afstand eenvoudiger maakt. Daar kun je verder op deze pagina meer over lezen.

Wat zijn de RIVM-regels tijdens Corona?

Er zijn een aantal beroepen waar specifieke regels voor bestaan, zoals contactberoepen of verhuizers die bij klanten over de vloer komen. Voor mediators zijn er geen specifieke regels naast de standaard maatregelen die door het RIVM zijn bepaald. De algemene regels zijn aan verandering onderhevig, hier zijn enkele standaard richtlijnen die op de website van het RIVM te vinden zijn:

  • Was vaak en grondig je handen.
  • Houd anderhalve meter afstand van andere personen.
  • Bij klachten thuisblijven en laten testen.
  • Vermijd drukke locaties.
  • Draag een mondkapje waar dit verplicht is.

mediation op afstand

Gelden er andere regels voor mediation?

Nee, in principe niet. Mediators moeten zich aan de standaard regels houden en zullen hun werkzaamheden zoveel mogelijk afstemmen op de huidige situatie. Het is nog steeds mogelijk om klanten op kantoor te ontvangen, maar niet in groepsverband. Er wordt extra rekening gehouden met afstand en waar mogelijk wordt een mondkapje gedragen. Een hand geven wordt even overgeslagen en een hartverwarmende knuffel zit er niet in. Het Mfn register, een kwaliteitsregister voor mediators in Nederland, heeft in april 2020 een handleiding met adviezen voor mediation tijdens de lockdown gepubliceerd. Later hebben ze enkele aanvullende adviezen op hun website geplaatst aan de hand van nieuwe regels. Hierbij gaat het vooral om ‘common sense’ adviezen die toepasbaar zijn in de praktijk.

Mogelijkheden voor mediators tijdens Corona

Communicatie is een eerste levensbehoefte evenals sociaal contact. Sinds 2020 merken we meer dan ooit hoe belangrijk het is om met elkaar in contact te kunnen treden. Mediators zijn communicatie professionals die hun methoden zo goed en kwaad als het kan hebben aangepast op de huidige situatie. Hieronder vind je een aantal opties die overigens buiten een pandemie ook al gebruikt werden. Denk aan communicatie via internet wanneer personen zich op meerdere locaties of in andere landen bevinden.

Contact per mail

Administratieve zaken kunnen vaak eenvoudig per mail worden afgehandeld. Dit gaat snel, er is een traceerbaar archief en de verzender heeft een kopie van het bericht in de eigen mailbox. Daarnaast biedt e-mail de auteur gelegenheid zaken duidelijk op een rijtje te zetten alvorens op verzenden te klikken.

Contact per telefoon

Bellen is direct, laagdrempelig en werkt over grote afstanden. Er zijn mogelijkheden om met meer dan twee personen tegelijkertijd te telefoneren. Er kan een belafspraak ingepland worden zodat het telefoontje op een gelegen moment komt.

Contact via chat apps

WhatsApp en Messenger zijn opties om snel met elkaar in dialoog te treden. Het kan snel chaotisch worden, zeker binnen een groepschat. Er is wel een archief waarin besproken zaken terug te zoeken zijn. Dit is niet het meest uitgelezen medium voor diepgaande conversaties, maar voor eenvoudige berichten kan het voldoende zijn.

Contact met videochat

mediation op afstand

Via Messenger, Zoom, Meet of Teams kan eenvoudig een video verbinding tot stand worden gebracht, mits alle participanten over een actieve internetverbinding beschikken. In principe betreft het een live-verbinding waar meerdere participanten aan kunnen deelnemen. Naast video en geluid is het ook mogelijk om documenten of afbeeldingen te delen. Let op; het is mogelijk om een live sessie op te nemen zonder dat andere participanten hier weet van hebben.

Contact op afspraak

Dan is er nog steeds de mogelijkheid om ergens af te spreken. Het liefst in een ruimte die goed geventileerd is met een minimaal aantal participanten. Jouw mediator kan hierin adviseren.

Brievenbuspost

Niet iedereen is even digitaal aangelegd, soms zijn er ook zaken die beter op papier geregeld kunnen worden. De ouderwetse envelop met postzegel is nog steeds een waardevol middel om informatie uit te wisselen.

Digitaal tekenen

Hoe kun je een handtekening op afstand zetten? Hier zijn diverse methoden voor, ook juridische documenten zijn vaak op afstand digitaal te ondertekenen en verifiëren. Jouw mediator kan je ook hierbij advies geven.

Ook tijdens Corona staan mediators voor je klaar

De mediator is er om drempels weg te nemen en orde op zaken te stellen. Dit is niet anders in Corona tijd, ook nu staan mediators klaar om je te ondersteunen tijdens een scheiding, ruzie, conflict of andere uitdagende situatie.

Over de schrijver
Reactie plaatsen