Pesterijen op het werk, wat nu?
30 oktober 2017 

Pesterijen op het werk, wat nu?

Bij het woord pesten denkt men vaak meteen aan kinderen. maar pesterijen op het werk komen helaas maar al te vaak voor. in dit artikel vertel ik je er meer over.

Pesten komt niet alleen voor bij kinderen

Een tijdje geleden werd ik gevraagd om een redactioneel stuk aan te leveren voor een online magazine over pesten. Het magazine was gericht aan ouders en kinderen van basisscholen. Ik vroeg de redactie of het artikel ook mocht gaan over pesterijen onder volwassenen, bijvoorbeeld op het werk? Pesten komt namelijk niet alleen voor bij kinderen of op (basis)scholen en dat waren ze met me eens.

Pesterijen zijn vaak het gevolg van een conflict. Mensen zijn verschillend en conflicten zijn daarmee een onderdeel van het leven. Een conflict hoeft niet per definitie een probleem te zijn. Conflicten kunnen leiden tot positieve veranderingen en groei. Een voorwaarde voor die positieve uitwerking is wel dat een conflict constructief wordt gemaakt. Pesten draagt niet bij aan het constructief maken van een conflict!

Pesten is een signaal dat opgepikt moet worden omdat het zonder de juiste benadering kan leiden tot een escalatie. Zolang een conflict niet escaleert is het geen probleem. Pesterijen zijn dus wel een probleem omdat die het risico op escalatie vergroten en het conflict een destructief karakter kunnen geven.  Wanneer je last hebt van pesterijen op het werk (of deze opmerkt) is het belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt.

Voorbeelden van pesterijen op het werk zijn:

Weet jij wanneer het om pesten gaat?

 • –      Werk belemmeren.
 • –      Roddelen
 • –      Buitensluiten, negeren of minachten (sociaal isoleren)
 • –      Belachelijk maken vanwege bijvoorbeeld uiterlijk, gedrag of een andere levensstijl.
 • –      Verbaal geweld: uitschelden, grof taalgebruik.
 • –      Dreigen en/of intimideren
 • –      Lichamelijk geweld.

Als er binnen jouw organisatie (nog) geen (goede) mogelijkheden zijn om pesterijen te melden, of je vindt dat nog lastig, kun je ook contact opnemen met een externe deskundige en om hulp vragen.

pesterijen op het werk

Hieronder wat tips om pesterijen op het werk te voorkomen:

 1. Zorg voor goede en regelmatige interne communicatie.  Kunnen collega’s elkaar aanspreken op ongewenst gedrag?
 2. Maak het gesprek over pesten toegankelijk. Vraag je af, waar komt het pesten vandaan?
 3. Geef als leidinggevende het goede voorbeeld. Zorg er bijvoorbeeld voor dat sleutelfiguren in de organisatie over mediationvaardigheden beschikken.
 4. Zorg voor een conflictbeleid, neem pestgedrag op in dat beleid en beschrijf welke maatregelen er volgen op pestgedrag.
 5. Neem elke (pest)klacht serieus (onderdeel van het beleid).
 6. Zorg dat werknemers weten waar ze terecht kunnen als het gaat over pesterijen (bijvoorbeeld bij hun leidinggevende, een vertrouwenspersoon of klachtencommissie).
Over de schrijver
Reactie plaatsen