Week van de mediation

Er zijn in Nederland bijna 3000 mediators, toch kent lang niet iedereen deze hulpverleners. Om mediation onder de aandacht te brengen, en meer inzicht te geven in de taken die een mediator uitvoert, is er de “week van de mediation” in het leven geroepen. In 2019 staat familiemediation centraal, in deze blog vertel ik in het kort wat dit inhoudt en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Week van de mediation 2019

Volgens het Handboek Mediation zijn mediators neutrale bemiddeling deskundigen, die de communicatie en onderhandelingen tussen deelnemers begeleiden om vanuit de werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor iedereen een optimale besluitvorming te komen.

Dat is een flinke mond vol, met name de neutrale positie en de gezamenlijke belangen spelen een grote rol in de dienstverlening van de mediator. Door een onafhankelijk persoon bij het overleg te betrekken die geen partij kiest, en luistert naar alle betrokken partijen, zal de onderlinge communicatie beter verlopen.

Familiemediation

Week van de mediation

Binnen het bedrijfsleven wordt soms ten onrechte gedacht dat mediators zich bezighouden met mindfulness of meditatie. Dat is een verkeerd beeld van deze beroepsgroep, zo is mediation helemaal niet zweverig maar juist heel concreet. Koppels denken soms dat het familietherapie betreft, ook dat is niet het geval. Familiemediation vormt een belangrijk deel van de dienstverlening, waarbij het vaak echtscheidingen betreft. Hieruit blijkt ook direct dat het helaas niet altijd preventieve maatregelen zijn, het is juist oplossingsgericht. Dit is de situatie en hoe gaan we tot een wederzijds acceptabele oplossing geraken? Daarbij is het van belang om de regie bij de betrokken partijen te houden. De mediator lost het probleem niet op, maar helpt partijen om samen tot een uitkomst te komen.

Duurzaam resultaat

Het doel is altijd een duurzaam resultaat te bereiken waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Denk aan het creëren van zekerheid en het wegnemen van angst. Bekijk ook de video die ik voor de “week van de mediation 2019” heb opgenomen, en het blog artikel waarin ik wat dieper inga op het onderwerp familiemediation. Als je nog vragen hebt kun je uiteraard contact opnemen met mijzelf of één van mijn collega’s. We helpen je graag verder.

Over de schrijver
Reactie plaatsen