Het verhaal achter de mediator

Als kind heb ik mezelf aangeleerd anderen blij te maken, gevoelig als ik was had ik daarbij al vroeg een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn kracht werd het creëren van harmonie. Zorgzaam en vroeg volwassen. Wat heeft die ander nodig om gelukkig, groter, kleiner, rijker of wat dan ook te zijn? Ik dacht het te weten en te moeten helpen. Hier het verhaal achter de mediator.

Het verhaal achter de mediator

Onbevangen en gedreven werd ik ingezet om andere te helpen in creatieve, ondernemende, ontwikkelende activiteiten.  Daarbij handelde ik vanuit mijn gewoonte om ‘het conflict’ uit de weg te gaan en vanuit mijn behoefte om de ander gelukkig te zien en van waarde te zijn.

Dat ik niet iedereen blij kan maken had ik al pijnlijk mogen ervaren bij de dood van mijn moeder. Toch was dat niet het moment dat ik tot het inzicht kwam dat het geluk van iemand anders niet mijn verantwoordelijkheid is. Dat duurde nog een paar jaar langer. Op het moment dat ik besloot mediator te worden was mijn overtuiging nog steeds dat ik die ander kon helpen bij het creëren van harmonie en dat daar mijn meerwaarde zat. Het besef dat mijn behoefte om anderen blij te maken weleens averechts zou kunnen werken bij dat helpen kwam! Ik had de gewoonte harmonie te willen creëren. Precies tegenover die gewoonte om harmonie te creëren zat mijn bron naar groei & ontwikkeling.

Ik had behoefte aan controle maar ik heb mogen leren loslaten. En ik had mezelf aangeleerd me aan te passen aan een ander, ik heb geleerd dat mijn meerwaarde juist ligt in mijn eigen persoonlijkheid, de manier waarop ik naar de wereld kijk. Ook heb ik geleerd opnieuw verbinding te maken met mezelf, geleerd mezelf erkenning en liefde te geven. Ik heb ervaren wat de kracht van het conflict was in dat groeiproces.

Het creatieve proces van verandering

Een conflict kan bijdragen aan het creatieve proces van verandering.  Het ‘nieuwe’ in ons bewustzijn brengen, een eyeopener zijn! Deze verandering wil ik stimuleren en daarbij zullen we tegen ons instinct in uit onze comfortzone moeten stappen en de diversiteit van mensen moeten omarmen en niet beoordelen, het gesprek daarover aanmoedigen en mogelijk maken. Kijken waar we zelf staan.

Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling en groei van mensen en hun organisaties en ik weet hoe waardevol de verschillen van mensen daarbij zijn. Daarom ben ik mediator geworden. Mediator, trainer en coach. Want behalve het lastige gesprek begeleiden wil ik ook organisaties inzicht geven in hun conflict systemen, organisaties stimuleren een conflictmanagement systeem te ontwikkelen en hen helpen bij de implementatie daarvan.

mediatorIn mijn trajecten met organisaties werken we naar;

  • Het creëren van een open communicatie binnen teams
  • Een stimulerende cultuur
  • Consistente besluitvorming
  • Betrokken werknemers/ teams
  • Moeiteloze aanspreekbaarheid
  • Vertrouwen
  • Creativiteit
  • Innovatie/ vernieuwing/ ontwikkeling

Mfn Mediator

Lees voor meer informatie hierover ook wat ik heb geschreven over ‘de kracht van een conflict in een team‘ en ‘net als in de film. 

Over de schrijver
Reactie plaatsen