Mediator biedt oplossingen

Mediator biedt oplossingen

Mensen stappen niet naar de mediator, omdat ze op zoek zijn naar mediation. Ze hebben behoefte aan een oplossing voor hun probleem, conflict, ruzie of andere kwestie. Het maakt ze in principe niet uit wie voor de oplossing zorgt of op welke wijze, zolang de kwestie, maar opgelost wordt. Daarbij heeft de weg van de minste weerstand voorkeur. Wanneer juristen via de rechtbank snel voor een oplossing zorgen is dat een optie, wanneer de betrokken partijen er zelf uit kunnen komen is dat ook goed. Mediation ligt ergens tussen deze twee extremen; in veel gevallen kan een langslepend juridisch worden voorkomen, er is wel behoefte aan een neutrale partner tijdens het overleg. De mediator biedt oplossingen.

De mediator biedt oplossingen: wat doet een mediator?

mediator biedt oplossingen

Een mediator is een onafhankelijke partij die een conflict helpt op te lossen. Dit kan een juridisch geschil zijn, maar dit hoeft niet altijd. In tegenstelling tot een advocaat wordt er geen partij gekozen, het uitgangspunt is een oplossing te vinden die voor alle betrokken partijen de oplossing biedt voor het probleem. In een mediation traject worden er doorgaans meerdere gesprekken gevoerd, bij voorkeur met alle partijen in dezelfde ruimte, maar als dit niet mogelijk is op individuele basis. Ook wanneer één partij vraagt om mediation betekent dit niet dat de mediator partij kiest voor deze partij. Het gaat namelijk niet om gelijk halen, maar om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Wanneer komt mediation ter sprake?

Mediators kunnen een juridisch instrument zijn, hoewel ze op zich geen juridische status kennen. Een officieel orgaan zoals de politie of de rechter kan doorverwijzen naar een mediator wanneer er een conflict speelt dat wellicht buiten het juridisch systeem om opgelost kan worden. Het is ook mogelijk dat één of meerdere partijen zelf naar een mediator stappen om een conflict niet verder te laten escaleren. Er zijn ook situaties waarin een mediation traject samen loopt met een juridische zaak, met als doel sneller tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen. Een belangrijk uitgangspunt is de vrijblijvende status van mediation. Niemand kan dit opleggen aan een partij, ook een rechter niet. Het zal altijd een advies zijn, wat vaak al direct de scherpe randjes van een conflict haalt.

Samenwerking met andere partijen

mediator biedt oplossingen

Een gecertificeerd mediator heeft een opleiding genoten, toch is het geen beschermd beroep. Het is mogelijk dat de mediator daarnaast ook nog andere diploma’s of erkenningen bezit, maar in deze rol zijn er grenzen aan de dienstverlening. Zo is er bijvoorbeeld een zekere kennis nodig van psychologie, een basiskennis van juridische zaken en naast mensenkennis ook voldoende empathisch vermogen en communicatieve vaardigheden. Wanneer er juridische geschillen zijn kan de mediator overleggen met de autoriteiten of met juristen, daarbij wordt wel uitgegaan van geheimhouding. Er wordt vooraf door de betrokken partijen een mediation-overeenkomst getekend waarin wordt bepaald dat er niets wordt gedeeld met andere partijen inclusief de rechter. Wanneer er een advocaat of juridisch adviseur deel zal nemen aan de gesprekken, dan zal deze ook dezelfde overeenkomst moeten tekenen. Dit creëert een veilige situatie waarin vrijheid van spreken gewaarborgd wordt.

Waar komt de oplossing vandaan?

In veel gevallen komt de oplossing vanuit de betrokken partijen, omdat door mediation de onderlinge communicatie verbeterd wordt. De mediator is in dat geval een gespreksleider die handvatten biedt en grenzen stelt. Zonder partij te kiezen kunnen er wel suggesties worden aangereikt om tot een oplossing te komen. Het is aan de gesprekspartners om hier gehoor aan te geven, of om deze suggesties naast zich te leggen. Wanneer een oplossing zich aandient zal er een vaststellingsovereenkomst opgesteld worden, met daarin de afspraken zoals deze overeengekomen zijn tijdens het traject. Wanneer er geen oplossing mogelijk is kan een rechtsgang onvermijdelijk blijken. Een advocaat zal wel partij kiezen voor de cliënt, wat doorgaans niet bevorderlijk is voor de onderlinge verstandhouding.

Is mediation de oplossing voor jouw conflict? Neem contact op voor meer informatie.
Reactie plaatsen