Burenruzie: wat kun je doen bij een ruzie met de buren?

Burenruzie: wat kun je doen bij een ruzie met de buren?

Nederland is een dichtbevolkt land, en als er veel mensen vlak bij elkaar wonen kan dit tot conflicten leiden. Naast buren waar je graag even langs gaat, of buren die je eigenlijk nooit spreekt of ziet, zijn er de buren die ruzie maken met elkaar. Een meningsverschil kan snel ontstaan, maar een oplossing ligt niet altijd in het verschiet. Gelukkig kan een rechtsgang vaak voorkomen worden, ook een verhuizing is in slechts een enkel geval de enige oplossing. In samenspraak met een mediator zijn veel burenruzies naar tevredenheid van beide partijen op te lossen. Wat te doen in geval van een burenruzie?

Van kwaad tot erger

De grondslag van de meeste burenruzies is vaak een klein conflict dat niet op de juiste manier wordt afgehandeld. Omdat je niet zomaar even afstand kunt nemen van elkaar, krijgt frustratie de tijd om zich steeds verder op te bouwen tot het kookpunt is bereikt. In contact treden en samen de situatie uitpraten is de beste oplossing, maar er zijn volop redenen te bedenken waarom dit niet mogelijk is. Denk aan een taalbarrière, of angst wanneer je naast iemand woont die agressief uit de hoek kan komen.

burenruzie

Burenruzie: wat kunnen de autoriteiten voor je doen?

Iedereen heeft recht op onderdak, maar je kunt niet zomaar jouw buren kiezen. Zelfs wanneer je weinig of geen contact hebt met de buren zijn er gedeelde faciliteiten zoals de stoep, de straat, parkeervakken of een plantsoen. Wanneer het huurwoningen betreft is de verhuurder het eerste aanspreekpunt, bij koopwoningen wordt het al iets lastiger om een neutrale partij in te schakelen die wél een belang heeft. De politie kan doorgaans pas ingrijpen als er zich een strafbaar feit heeft voorgedaan, en dat wil je uiteraard voorkomen. De gemeente gaat in principe niet over individuele gevallen, je wordt daarmee aan je lot overgelaten.

Biedt de rechter een oplossing in geval van een burenruzie?

Iedereen die het programma ‘De Rijdende Rechter’ ooit heeft gezien weet hoe hoog burenruzies kunnen oplopen. Een uitspraak van de rechter betekent doorgaans dat slechts één partij in het gelijk wordt gesteld, en dat zal de communicatie tussen de twee partijen doorgaans niet verbeteren. Juridisch gelijk is niet hetzelfde als emotionele genoegdoening. Een gerechtelijke uitspraak is vaak slechts een pleister op de wond, het biedt geen genezing.

burenruzie en de rechter

Bespreek het met een mediator

Een alternatief dat ook vaak door woningcorporaties wordt aanbevolen is de tussenkomst van een mediator. Dit is een persoon die geen partij kiest, maar eerst naar beide kanten van het verhaal luistert. Alleen het proces van je verhaal vertellen kan al veel rust bieden dat geldt overigens ook voor de buren. Vaak blijkt aan de burenruzie een oorzaak ten grondslag te liggen die eenvoudig opgelost kan worden. Dat betekent overigens niet dat de relatie daarmee direct hersteld is. Er worden namelijk veel aannames gemaakt, en veel voorbarige conclusies getrokken die na verloop van tijd een persoonlijke realiteit vormen. In veel gevallen lijden beide partijen vaak onder de burenruzie, ook als je denkt dat de pijn alleen aan jouw kant ligt.

Niet samen door een deur, maar wel naast elkaar wonen

Bij een normale ruzie of onenigheid kun je fysiek weglopen van een persoon, aan buren zit je vast door de stenen van het huis. Met behulp van een mediator kun je vaak diepgravende problemen met buren oplossen, om zo weer op een aangename wijze naast elkaar te leven én te wonen. Het zal niet altijd een droomrelatie worden, maar het geeft een opgelucht gevoel wanneer de nachtmerrie eindelijk voorbij is.
Reactie plaatsen