Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Wanneer twee partners besluiten om uit elkaar gaan, moet er veel geregeld worden. Als het ouders betreft met kinderen komen er nog veel meer verantwoordelijkheden bij. In deze turbulente periode moet je toch het hoofd koel houden, om de omgang en opvoeding van kinderen te regelen zul je een ouderschapsplan op moeten stellen. Dit kun je zelf doen, samen met een mediator of als het echt niet anders kan met een advocaat. Wat er in een ouderschapsplan moet staan kun je op deze pagina lezen.

Wie stelt het ouderschapsplan op?

In principe kunnen de ouders samen het plan opstellen, maar wanneer de voormalige partners niet goed meer met elkaar kunnen communiceren kan dit onmogelijk blijken. In dat geval is het mogelijk om een mediator in te schakelen die in het belang van de kinderen meehelpt om tot een wederzijds acceptabele overeenkomst te komen. Als dit ook niet lukt zal elke partij een advocaat in de arm moeten nemen en de rechter een vonnis laten uitspreken. Gelukkig hoeft het in de meeste gevallen niet zover te komen. Houd er rekening mee dat een ouderschapsplan een juridisch bindende overeenkomst is.

ouderschapsplan

Wie zijn de betrokkenen?

Als eerste moeten de betrokken partijen bij naam genoemd worden. Bij de kinderen vermeld je ook de geboortedatum. Daarnaast wordt de ouderlijke status beschreven. Bij kinderen uit een huwelijk of na officiële erkenning van het kind spreken we van juridisch ouderschap. Dat betekent een recht op omgang met het kind, maar ook de verplichting tot het uitkeren van alimentatie. Wanneer beide ouders over ouderlijk gezag beschikken moeten er meer onderwerpen in het ouderschapsplan opgenomen worden om rechtsgeldig te zijn.

Leg de omgang met de kinderen vast

Geef duidelijk aan bij wie de kinderen hoofdzakelijk zullen verblijven, wanneer de andere ouder omgang heeft met het kind, en hoe vakantiedagen worden geregeld. Bij reizen naar het buitenland moeten daar ook afspraken over vastgelegd worden. In het geval van co-ouderschap worden zorgtaken en de omgang gelijk verdeeld. Naast de omgang met de ouders zullen ook de relaties met andere familieleden en personen aan bod komen.

Onderhoud en kinderalimentatie

kinderalimentatie
De standaard overeenkomst is kinderalimentatie. Dit bedrag kan berekend worden en aangepast volgens de jaarlijkse indexering. De ouder met de hoogste draagkracht zal de kinderalimentatie moeten uitkeren. Bij een aantal kostenposten kan er een splitsing van kosten overeengekomen worden. Maak hier duidelijke afspraken over in het ouderschapsplan. Denk daarbij ook aan cadeaus, sport en recreatie, kleding, apparatuur etc.

Beslissingsrecht en informatievoorziening

Er moet worden vastgelegd welke ouder toestemming heeft om bepaalde keuzes te maken. Denk aan zorg en verzorging, sportactiviteiten, sociale activiteiten en wettelijke aansprakelijkheid. Wie kiest de school en wie onderhoudt contact met de onderwijzers? De informatie omtrent deze communicatie en beslissingen moet overgedragen worden aan de andere ouder.

Hoe ga je om met wijzigingen en onenigheid?

Er zullen regelmatig zaken gewijzigd moeten worden in het ouderschapsplan, spreek af wanneer en hoe dit uitgevoerd wordt. Ook dit kan in onderling overleg, of betrek hier een mediator bij om onenigheid en onduidelijkheid te voorkomen. Het plan zal tot het achttiende levensjaar geldig zijn, zeker bij jonge kinderen zullen er tussentijds zeker aanpassingen nodig zijn. Kinderalimentatie loopt tot 21 jaar.
Marie de Jonge
Door

Marie de Jonge

op 13 Jan 2021

Bedankt voor het delen van de informatie over het opstellen van een ouderschapsplan. Dit is voor veel gescheiden stellen niet gemakkelijk weet ik. Het inschakelen van een externe partij als bemiddelaar is dan ook aan te raden weet ik. Zo kan je duidelijke regels maken waarin de wensen van de verschillende partijen gehoord worden.

Reactie plaatsen