Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Bij een scheiding kunnen de emoties hoog oplopen. Toch moeten beide partijen proberen het hoofd koel te houden om goede afspraken te maken. Een belangrijke stap in het proces is het echtscheidingsconvenant. Wanneer dit document is opgesteld en rechtsgeldig is verklaard zal de scheiding verder snel verlopen. Wat is een echtscheidingsconvenant en hoe kun je deze opstellen?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen twee partners waarin de afspraken beschreven worden die gerelateerd zijn aan de echtscheiding. Dit kunnen afspraken zijn over de alimentatie, hoe de boedel verdeeld wordt, wat er met de woning gebeurd en de pensioenregeling. Wanneer er naast de partners ook sprake is van minderjarige kinderen zal er tevens een ouderschapsplan in het convenant opgenomen moeten worden. Dan vormen het echtscheidingsconvenant in combinatie met het ouderschapsplan het verzoekschrift tot een echtscheiding.

Juridische afdwingbaarheid

echtscheidingsconvenant

Doorgaans wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat, de rechter zal dit convenant bekrachtigen. Vanaf dat moment zullen de afspraken die in dit convenant staan daadwerkelijk afdwingbaar zijn in een gerechtelijke procedure. Daarmee krijgt het echtscheidingsconvenant een executoriale status. Wanneer er bijvoorbeeld problemen ontstaan met de overeengekomen alimentatie kan een deurwaarder of incassobureau worden ingeschakeld.

Blauwdruk voor de toekomst

Het is begrijpelijk dat je tijdens een scheiding zo snel mogelijk van alle vervelende zaken verlost wilt zijn, toch is het van groot belang om het echtscheidingsconvenant op de juiste wijze invulling te geven. De overeengekomen bepalingen in dit convenant geven je een houvast voor de toekomst. Het is een juridisch afdwingbaar document dat beide partijen zekerheid biedt.

Echtscheidingsverzoek

Wanneer de inhoud van het echtscheidingsconvenant definitief is, en dit door de rechter bekrachtigd wordt, kunnen de partners een verzoek tot echtscheiding indienen. Als je dit samen doet zal het vervolgtraject doorgaans veel sneller verlopen. Wanneer het niet mogelijk is om tot een wederzijds acceptabel echtscheidingsverzoek te komen kan dit uitmonden in een ware vechtscheiding. Met name wanneer er kinderen betrokken zijn in het proces kan dit tot emotionele situaties leiden. Ook de jonge kinderen zullen dan door de rechter gehoord worden.

Niet zomaar een advocaat

Een juridisch sluitend echtscheidingsconvenant wordt door een advocaat opgesteld waarna het door de rechter bekrachtigd zal worden. Er zijn vele soorten advocaten met ieder hun eigen specialisme. Kies een advocaat die ervaring heeft met dit soort zaken en als een neutrale gesprekspartner kan optreden. Hierbij kan een mediator ook van pas komen. Dit is niet een advocaat. En heeft vaak niet de juridische expertise om het echtscheidingsconvenant in zijn geheel op te stellen,. Het is wel een persoon die twee partijen met elkaar kan laten communiceren op een moment dat er veel wrijving tussen de partners bestaat. Een mediator is namelijk niet alleen iemand die partners bij elkaar probeert te houden. Het kan ook een neutrale partij zijn die hoog oplopende conflicten tijdens het scheidingsproces kan voorkomen.

echtscheidingsconvenant

Echtscheiding, geen vechtscheiding

Het is in het belang van niemand wanneer een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Zelfs wanneer je elkaar het licht in de ogen niet gunt, moet je aan je eigenbelang denken en toch door de zure appel heen bijten. Met een echtscheidingsconvenant heb je een officieel document in handen waar je veel problemen in de toekomst mee kunt voorkomen.
Reactie plaatsen