Veelgestelde vragen over relatieproblemen aan de familiemediator

Veelgestelde vragen over relatieproblemen aan de familiemediator

Een familiemediator biedt hulp bij familieleden die onenigheid hebben over zaken als een huwelijk, een scheiding, ouderschap, zorg voor familieleden, erfenissen, bedrijfsopvolging en andere gebeurtenissen binnen de familie. Op deze pagina geven we antwoord op een aantal veelgestelde vragen over relatieproblemen die aan de familiemediator gesteld worden.

Veelgestelde vragen aan de familiemediator

1. Hoe werkt mediation?

De familiemediator communiceert met de betrokken partijen, zal luisteren naar de individuele wensen van ieder persoon, en begeleid het communicatietraject van het probleem naar een mogelijke oplossing. Daarbij is het doel om een resolutie te vinden die bij iedereen voldoening biedt.

2. Geven mediators juridisch advies?

Familiemediators zijn vaak redelijk geïnformeerd over juridische zaken, maar het zijn geen juristen. Het juridisch advies zal daarmee beperkt zijn en zeker niet bindend. Er kan objectieve informatie worden gegeven omtrent de wetgeving, met eventueel een doorverwijzing naar een jurist die assistentie kan bieden.

3. De andere partij wil geen mediation, wat nu?

Een mediator is altijd een onafhankelijke partij, ongeacht de persoon die het initiatief neemt om een familiemediator in te schakelen. Het komt vaak voor dat een betrokkene geen behoefte heeft aan mediation, deze onwil kan meestal worden weggenomen. Bijvoorbeeld door individueel te communiceren en te luisteren naar deze persoon of personen, en zo een ingang te vinden.

4. Is er hulp mogelijk bij gewelddadige situaties of drugsmisbruik?


familiemediator en huiselijk geweld

Een mediator is geen medisch professional, wanneer er sprake is van geweld of drugs zal hiervoor specialistische hulp worden ingeschakeld. De mediator kan op advies van deze experts een mediation traject uitvoeren, op een veilige en verantwoorde wijze voor alle betrokken partijen.

5. Wanneer moet ik een beroep doen op een familiemediator?

Op het moment dat er sprake is van een conflict, maar voordat er besloten wordt om naar de rechter te stappen, is het beste moment om relatieproblemen met de familiemediator te bespreken. Een juridisch conflict zet twee partijen tegenover elkaar dat polariseert de communicatie. Daarnaast kunnen het langslepende trajecten zijn waarbij de kans groot is dat er alleen verliezers zijn aan het einde van de rit.

6. Zijn advocaten dan overbodig bij mediation?

Zeker niet, met name wanneer er regels of handelingen opgesteld worden kan een advocaat dit proces begeleiden en/of legaliseren. Soms is het een kwestie van advies aan alle betrokken partijen, soms zal iedere partij zelfstandig met een jurist spreken. Het is verstandig om eventuele overeenkomsten vooraf juridisch te laten toetsen door een advocaat. De mediator kan hierin adviseren.

familiemediator en juridisch advies

7. Wat kost het om relatieproblemen met een familiemediator op te lossen?

Dat hangt af van de aard van het probleem, het aantal betrokkenen, en het geplande aantal sessies met de mediator. Soms kunnen enkele sessies al voldoende zijn, het is ook mogelijk dat er een groter aantal gesprekken nodig is. De mediator kan tijdens een intake gesprek vaak al een redelijke schatting maken. De kosten zullen doorgaans een stuk lager uitvallen dan een rechtsgang met juristen. Er bestaan mogelijkheden voor subsidie bij mediation.

8. Gaat iemand mij vertellen wat ik moet doen?

Nee, het is niet de taak van een familiemediator om te vertellen wat iemand moet doen, je zult wel advies krijgen over wat je kunt doen. Er is geen juridische overeenkomst, er zijn geen verplichtingen aan verbonden, het is helemaal aan de familieleden om te bepalen wat ze met de uitkomsten van familiemediation doen. Het heft blijft altijd in handen van de personen die een mediator inschakelen.

Als je nog meer vragen hebt over relatieproblemen en de diensten die een familiemediator kan bieden, kun je het beste contact opnemen voor een persoonlijk consult.
Marie
Door

Marie

op 01 Jul 2020

Bedankt voor het delen van dit artikel over mediation binnen families. Ik kan mij voorstellen dat dat een goede stap is om een verder conflict te voorkomen of op te lossen zonder dat partijen nog verder van elkaar af gaan staan. Ik ga dit artikel ook even doorsturen, interessant stuk.

Reactie plaatsen