Mediation bij arbeidsconflicten

Mediation bij arbeidsconflicten

Bij een echtscheiding is de uitgangspositie vrij duidelijk; twee personen willen niet langer aan elkaar verbonden zijn. Bij een arbeidsconflict ligt dat anders. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken bij een conflict, zowel direct als indirect. Ook is er een andere machtsverhouding, wanneer de baas een conflict heeft met een werknemer is dit geen gelijke “strijd”. Toch is het voor alle partijen beter om een goede oplossing te vinden. En ontslag is lang niet altijd de beste uitkomst. Mediation bij arbeidsconflicten kan veel zorgen wegnemen, hoe dat werkt lees je op deze pagina.

Mediation bij arbeidsconflicten: op het werkmediation bij arbeidsconflict


Als je werkt met collega’s zal er ergens wrijving ontstaan. Niet iedereen kan even goed overweg met alle collega’s, als je iedere dag met elkaar opgescheept zit kan dit tot conflicten leiden. Als het gelijkwaardige werknemers betreft kan de teamleider of manager proberen het conflict op te lossen, maar die heeft lang niet altijd de capaciteiten in huis om hiermee om te gaan. Daarnaast zal deze persoon niet altijd als neutrale partij worden gezien door de betrokkenen. Een onafhankelijke mediator inschakelen voor een arbeidsconflict kan in dit geval uitkomst bieden. Deze persoon kan met een open blik de situatie inschatten, en kijken waar de kern van het probleem zich bevindt.

Mediation bij arbeidsconflicten: bij ontslag

Er zijn werknemers die vrolijk de hand schudden van de directeur, gedag zeggen en nog een mooi boeket bloemen mee naar huis krijgen van de lachende teamchef. Dan wordt je wakker met de realisatie dat er nog steeds een oorlog gaande is op de werkvloer. Ontslag kan soms onvermijdelijk zijn dat betekent niet dat er koppen moeten rollen. Door een mediator in te schakelen kan een rechtsgang vaak voorkomen worden, door samen een vaststellingsovereenkomst op te stellen kun beide partijen tevreden hun eigen pad bewandelen. Niet alleen kunnen de betrokken partijen elkaar in de ogen blijven kijken, het kan de werknemer ook veel tijd en geld besparen.

mediation bij arbeidsconflict ontslag

Ziekte door conflicten

Naast medische klachten zijn er ook veel personeelsleden die ziek thuis blijven vanwege mentale problemen. Op het werk kunnen er situaties ontstaan die leiden tot grote spanning, die zich op een gegeven moment uiten in ziekte. Dat is uiteraard heel treurig voor de werknemer, maar voor de werkgever is dit uiteraard ook geen pretje. Want de ziekte kan ook diep verankerd in het bedrijf zitten, wanneer dit niet wordt opgelost kan dit probleem blijven doorwerken met alle gevolgen van dien. Een mediator kan de oorzaak opsporen en dit eens voor altijd oplossen. Wanneer een afdeling of filiaal bovenmatig te kampen heeft met uitval door ziekte ligt dat niet altijd aan een kapotte airco, de lucht kan ook door negatieve energie compleet verzuurd raken.

De juiste mediator bij arbeidsconflicten inschakelen

Niet alle mediators kunnen met ieder arbeidsconflict overweg. Zo is het mogelijk dat er emotionele kwesties zijn, of juridische geschillen. Dit zijn twee compleet verschillende problemen met ook een heel ander scala aan mogelijke uitkomsten. Voor de eerste situatie is met name empathie van de mediator van groot belang, voor de tweede situatie is kennis van de wetgeving een vereiste. Sommige mediators hebben beide kwaliteiten in huis, maar dat is zeker niet altijd het geval

Informeer bij een arbeidsconflict naar de mogelijkheden voor mediation, en laat het probleem niet onnodig groot worden.
Reactie plaatsen