Familie mediation

Familie mediation

Familie mediation is een vorm van mediation die zich richt op conflicten binnen families. Bij familie mediation is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict. Denk bijvoorbeeld aan een (echt)scheiding, een ruzie over een nalatenschap, of een situatie waarin oud zeer de communicatie tussen familieleden verstoort.

Familie mediation

Een echtscheiding en een familie conflict heeft meestal een grote impact op de gezinssituatie zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Wanneer een echtscheiding gaat plaats vinden ontstaat er zowel bij de kinderen als bij de ouders onzekerheid over de toekomst. Naast alle emoties en praktische aspecten zijn er ook juridische, financiële en fiscale zaken die geregeld moeten worden. Emoties maken het niet eenvoudig om samen een overeenstemming te bereiken over belangrijke zaken.

Familie mediationAls gevolg van emoties dreigt het overzicht en het perspectief op goede afspraken vaak verloren te gaan. De situatie kan dan vrij makkelijk escaleren. Daarom kiezen mensen er in veel gevallen voor zich individueel of gezamenlijk te laten begeleiden in dit proces. De laatste jaren zijn de verschillende vormen van begeleiding bij een echtscheiding sterk toegenomen. Naast de traditionele advocatuur zijn er inmiddels ook tal van andere varianten zoals scheidingsmediators, financiële planners en internetscheidingsadvocaten actief op de markt. Ook andere beroepsgroepen zoals notaris of accountant houden zich bezig met scheidingen. Al deze beroepsgroepen begeleiden vanuit hun eigen perspectief en persoonlijke achtergrond het scheidingsproces. De verschillen tussen de beroepsgroepen zijn op inhoudelijk vlak vaak erg groot.Het kan daardoor soms lastig kiezen zijn voor scheidende echtparen.

Mediation kenmerkt zich door haar onpartijdigheid en vrijwilligheid. Alleen waneer beide partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan is mediation mogelijk. Daarbij worden geen oplossingen bedacht door de mediator maar door de partijen zelf. Als mediator begeleid ik het communicatieproces en ondertitel waar nodig. Het resultaat is een win-win oplossing of anders niet. Familie mediation is een prima hulplijn voor een gezamenlijk gedragen oplossing. 

Wanneer kies je voor familie mediation?

Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie mediation richt zich specifiek op conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Ruzies tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation.

De onderwerpen van conflict kunnen divers zijn:
  • Sociaal emotionele aspecten 
  • Verschillende belangen
  • Verdeling van zorg
  • Verdeling van geld en nalatenschappen
  • Conflicten binnen het familiebedrijf
  • Langslepende familieruzies

Meerdere partijen

Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familie mediation zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen.

Familie mediation wordt vaak verward met therapie, maar dat is het niet. Therapie gaat veel verder en richt zich sterk op het algemeen emotioneel welzijn van de partijen. Familie mediation daarentegen is gericht op een snelle, efficiënte en gezamenlijke oplossing van een specifiek en afgebakend conflict.

Bij familie mediation worden de belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Familie mediation is geen therapie, het kan wel een therapeutische werking hebben. Het wordt net als therapie gebruikt om relaties binnen de familie te verbeteren.

Andere vormen van mediation vind je hier.

Meer weten over familie mediation?


Neem gerust vrijblijvend contact met me op.

Als een gezamenlijk gesprek er niet in zit omdat bijvoorbeeld een van de twee partijen dat niet wil, dan is conflictcoaching een goed alternatief. Bij een conflictcoachingsgesprek krijg je individueel vernieuwende inzichten in een (conflict)situatie. Je kunt jezelf persoonlijk voorbereiden en oefenen met moeilijke gesprekken. De basis voor een vernieuwende oplossing is in verbinding komen met wat er daadwerkelijk toe doet en zich laat zien. Om te ontdekken wat dat betekenend heb je soms wat extra ondertiteling nodig. Als dat niet gemelijk lukt dan kan een coachingsgesprek toch veel verheldering geven. Voor meer informatie neem gerust contact met me op. 
Reactie plaatsen