Mediation bij familieconflicten

Mediation bij familieconflicten

Een familieconflict kan zeer veel impact hebben op familieleden. Deze conflicten kunnen jaren, zelfs decennia voortduren zonder uitzicht op een resolutie. Het voelt alsof je in een gevangeniscel zit, zonder uitgang of opening om aan deze situatie te ontsnappen. Van familieleden of andere betrokkenen wordt verwacht dat ze stelling nemen in een conflict waar ze in feite geen enkele betrekking bij hebben, los van dezelfde achternaam. Mediation bij familieconflicten komt vaak voor, het betrekken van een neutrale gesprekspartner kan de sleutel zijn om deze situatie te ontgrendelen.

Hoe ontstaan familieconflicten?

Binnen iedere familie bestaan er connecties die niet scherp gedefinieerd zijn. Bij een werkgever is er sprake van directie, teamleiders, uitvoerend personeel en zo verder. Individuele personen met ieder hun eigen specifieke functie, en een afbakening van autoriteit. Bij een familie dynamiek zijn er energiestromen die niet lineair zijn, er is geen zwart-wit relatie tussen familieleden te bepalen. Dit gebrek aan duidelijkheid en concept van autoriteit is de reden dat familieconflicten niet zomaar opgelost kunnen worden. Er is geen teamleider om aan te spreken, of management die een beslissing kan nemen ten goede van de familie.

Van eenheid naar tweestrijd

familieconflicten

In het ideale geval is de familie een eenheid, een aantal individuen die samen een hechte groep vormt. In praktijk bestaat dit ideaalbeeld niet, er zullen altijd onderlinge spanningen bestaan tussen familieleden. Wanneer er tussen enkele familieleden een conflict ontstaat, wordt doorgaans van de rest verwacht dat ze hierin een partij kiezen. Het kan erg lastig zijn om als familielid buiten een conflict te blijven. Daarbij kunnen ‘neutrale’ familieleden als mediator fungeren, en proberen het conflict op te lossen. Helaas ligt dat niet altijd zo eenvoudig, want iemand binnen de familie wordt niet gezien als onafhankelijke partij. Voor je het weet mondt een persoonlijk conflict uit tot een familievete waarbij geliefde ooms, tantes, neven en nichten plotseling niet meer verschijnen tijdens een verjaardagsfeest of bij het kerstdiner.

Oplossingen voor een conflict binnen de familie

Er bestaat geen eenduidige oplossing bij familieconflicten, we mogen wel stellen dat de sleutel ligt in de toekomst, niet in het verleden. Het conflict is een voldongen feit, het is onmogelijk om de klok terug te draaien. Bij het bespreken van de oorzaak, mag dit niet als verwijt blijven hangen. Oplossingsgericht handelen betekent naar de toekomst kijken, voor alle betrokken partijen moet het voelbaar zijn dat een resolutie voordelig is voor ieder individu. Wanneer iemand zeker is van hun eigen gelijk, zal een voorstel voor een oplossing gezien worden als een vrijbrief voor de andere partij. Niemand wil het gevoel hebben te ‘verliezen’.

familieconflicten

Neutrale gesprekspartner

Familieconflicten kunnen leiden tot een splitsing in de familie, en dat is altijd een pijnlijke situatie. Als naaste familielid wil je graag helpen, daarbij loop je het risico in het conflict te worden gezogen, als een tornado die steeds groter wordt. Probeer eerst de situatie te neutraliseren door een externe gesprekspartner in te schakelen. Dit kan een vriend van de familie zijn, of een compleet onafhankelijk persoon zoals een mediator. Hoewel bij familietherapie vaak gedacht wordt aan een kring met familieleden die hun problemen in de groep gooien, is het juist de één-op-één communicatie waar het helingsproces begint. Informeer bij een mediator naar de mogelijke oplossing bij familieconflicten.
Reactie plaatsen